Mam pytanie o receptę ukraińską.Czy można wydać lek psychotropowy na 100% na ukraińską receptę.

Można o ile zawiera wszystkie wymagane polskim prawem elementy w tym m. in.: pesel/nr paszportu, ilość sumaryczną środka leczniczego wyrażoną słownie (lub jako iloczyn dawki i ilości jednostek dawkowania) oraz sposób dawkowania.