List branży farmaceutycznej na temat projektu ustawy refundacyjnej

Osiem organizacji branżowych zrzeszających podmioty branży farmaceutycznej skierowało do Premiera RP i parlamentarzystów list otwarty dotyczący projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej. Organizacje apelują o skupienie się na najpilniejszych wyzwaniach, tj. wzmacnianiu bezpieczeństwa lekowego Polski i Europy oraz zapobieganiu brakom leków przez przebudowanie projektu ustawy.

Organizacje przekazują, że przyjęty projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie rozwiązuje problemów związanych z brakiem leków, w tym refundowanych. 

Apel przedstawicieli sektora farmaceutycznego

Organizacje przekazują, że przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej nie rozwiązuje dotykających w ostatnich latach polskich pacjentów problemów związanych z brakiem leków, w tym refundowanych

Braki leków sumą wieloletnich zaniedbań?

Przedstawiciele sektora farmaceutycznego zaznaczają, że od wielu lat wskazują, że stworzenie przewidywalnego środowiska funkcjonowania i inwestycji na rynku farmaceutycznym w Polsce, a szczególnie warunków dla zwiększenia produkcji substancji czynnych oraz leków na terenie kraju, wyrównywania pacjentom dostępu do leków, zapewnienie warunków dla stabilnej dystrybucji produktów leczniczych oraz funkcjonowania aptek są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz budowy kapitału zdrowia niezbędnego dla stabilnego rozwoju gospodarczego Polski.

Wspólnym celem sygnatariuszy listu jest zapewnienie bezpieczeństwa lekowego kraju. Niestety, od wielu lat spotykamy się z brakiem zrozumienia naszych propozycji przez resort zdrowia. Kolejne koncepcje i propozycje są albo odrzucane albo niewdrażane. Doświadczenia ostatnich miesięcy związane z brakiem leków na rynku stanowią więc sumę wieloletnich zaniedbań, przed którymi wielokrotnie ostrzegaliśmy. I jeżeli dziś nie podejmiemy odpowiednich kroków, braki leków będą powtarzać się i nasilać – możemy przeczytać w liście skierowanym do Premiera RP i parlamentarzystów. 

Czytaj także: Finansowanie szczepionek przeciw grypie w 2023 roku

Negatywne opinie na temat projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej 

W ostatnich dniach Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej. 

Wierzymy, że długie analizy projektu nasunęły Państwu szereg wątpliwości, które podziela nasze środowisko. Z całą odpowiedzialnością stwierdzamy, że uchwalenie regulacji w obecnej wersji nie rozwiąże problemu braków leków i nie zwiększy bezpieczeństwa lekowego kraju. Pomimo zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia, projekt nie został opracowany we współpracy z przedstawicielami sektora. Nie zaskakuje zatem, że zaproponowane przepisy nie wychodzą naprzeciw fundamentalnym problemom, na które od dawna zwracamy uwagę, a wręcz pogłębiają obserwowane negatywne zjawiska – informują w liście przedstawiciele sektora.

Dodatkowo podkreślają, że proponowane rozwiązania nie doprowadzą do wzrostu stabilności i przewidywalności, a tym samym zwiększenia produkcji substancji czynnych oraz leków na terenie Polski.

Czytaj także: Lista leków o utrudnionej dostępności – komentarz GIF

Nowelizacja utrudni pacjentom dostęp do leków?

Sektor farmaceutyczny podkreślił w liście następujące argumenty przeciwko proponowanej nowelizacji ustawy refundacyjnej: 

  • projektowane zmiany prowadzą do nieprzewidywalności rynku leków i kształtowania polityki lekowej, co będzie skutkować decyzjami wielu producentów o wycofaniu się z rynku leków refundowanych w Polsce, co może jeszcze bardziej utrudnić pacjentom dostęp do leków.
  • zaproponowane warunki funkcjonowania hurtowni farmaceutycznych utrzymają potencjalnie katastrofalną ujemną rentowność obrotu lekami refundowanymi.
  • przyjęcie projektu nie doprowadzi do odpowiedniej poprawy sytuacji aptek ogólnodostępnych oraz szpitalnych, bez których pacjenci nie otrzymają dostępu do niezbędnej terapii.

Sektor apeluje o rozpoczęcie współpracy w celu rozwiązania problemów

W poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo polskich pacjentów apelujemy o skupienie się na najpilniejszych wyzwaniach, tj. wzmacnianiu bezpieczeństwa lekowego Polski i Europy oraz zapobieganiu brakom leków i tym samym takie przebudowanie projektu ustawy, które będzie zapobiegać przyczynom braków leków, a nie tylko doraźnie uzupełniać ich braki. W tym celu proponujemy wspólne warsztaty ekspertów resortu zdrowia z przedstawicielami ekspertów sektora i pacjentów. Tylko dialog i wspólna otwarta i szczera praca pozwolą na wypracowanie dobrego projektu, który strategicznie rozwiążą problemy i odpowie na wyzwania – przekazują na koniec listu przedstawiciele sektora i dodają, że mają nadzieje, że troska o wspólne dobro zwycięży legislacyjny pośpiech.

Źródło: Producencileków.pl