Lepsza ochrona danych w aptekach?

7 grudnia 2023 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Głównym Inspektorem Farmaceutycznym. Jak informuje GIF jego głównym celem jest ujawnianie i eliminowanie naruszeń prawa związanych z przetwarzaniem danych osobowych pacjentów i pracowników aptek ogólnodostępnych.

Czy podane dawkowanie można uznać za precyzyjne, aby wydać więcej niż 2 op. leku Tritace? Chodzi o zapis o stałej porze dnia.

Ważne porozumienie

Podsłuchy w sieci jednej z aptek – to temat, który ostatnio szeroko poruszany był w mediach. Zbulwersowani sprawą byli sami farmaceuci, ale i pacjenci. Eliminowaniu między innymi takich negatywnych zjawisk w aptekach ma sprzyjać podpisane porozumienie pomiędzy Prezesem UODO i Głównym Inspektorem Farmaceutycznym.

Czytaj także: Problemy z dostępnością szczepionki na grypę

Współpraca GIF i UODO

Inicjatywę współpracy z GIF z UODO w zakresie wyjaśnienia sprawy potencjalnych praktyk nagrywania pacjentów i farmaceutów w aptekach podjęła jeszcze Pani Ewa Krajewska, jako Główny Inspektor Farmaceutyczny. Niezależnie od prowadzonej korespondencji pisemnej pomiędzy oboma organami, w dniu 13 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie w siedzibie UODO, którego finałem jest dzisiejsze podpisanie porozumienia, które de facto dotyczy szeroko rozumianej współpracy pomiędzy GIF a UODO, z zachowaniem kompetencji obu organów. Warto podkreślić, że współpraca skupiać się będzie również na edukowaniu przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne w zakresie charakteru i wagi przetwarzanych przez nich danych – powiedział Marcin Wójtowicz, Dyrektor Generalny GIF.

Czytaj także: Wstrzymanie w obrocie leku na astmę

Ochrona pacjentów

Jak poinformował Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO potencjalne praktyki nagrywania pacjentów i farmaceutów nie jedyne nieprawidłowości związane z ochroną danych osobowych, z jakimi mają do czynienia apteki. A biorąc pod uwagę, że przetwarzane są tam dane szczególnej kategorii, czyli dane o zdrowiu pacjentów, to wymagają one szczególnej ochrony i troski. Dlatego niezwykle ważne w takich miejscach jest stworzenie warunków pozwalających adekwatnie reagować, by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych i przeciwdziałać naruszeniom.

Jestem przekonany, że to porozumienie nie tylko przyczyni się do lepszej ochrony pacjentów ale także do wsparcia administratorów w przetwarzaniu wrażliwych danych o zdrowiu nas wszystkich – powiedział Zastępca Prezesa UODO.

Czytaj także: Dostępność produktów leczniczych w Polsce

Działania instytucji w celu ochrony danych

Jak informuje GIF, obie instytucje będą wzajemnie przekazywały sobie informacje, pozwalające na podejmowanie skutecznych działań w celu ujawniania naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych i ich eliminowania. W ramach współpracy GIF i UODO mogą także organizować wspólne narady związane z naruszeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych pacjentów i pracowników aptek.

Czytaj także: Wykaz limitów za jednostkę surowca farmaceutycznego

Formalizacja współpracy

GIF nadmienił, że porozumienie formalizuje istniejącą już współpracę obu instytucji która ma na celu skuteczniejsze wypełnianie zadań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Podpisane porozumienie zakłada też możliwość podjęcia wspólnych działań na rzecz poszerzania świadomości w zakresie ochrony danych osobowych w aptekach. UODO i GIF będą mogły wspólnie organizować m.in. konferencje, seminaria, szkolenia, oraz podejmować inne inicjatywy edukacyjne – przekazał GIF na koniec komunikatu.

Zobacz także: Rejestr Aptek i Hurtowni – zmiana sposobu logowania

Źródło: NIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]