Leki refundowane dla osób z uprawnieniem IB wydaje się według listy leków refundowanych

Zgodnie z treścią załączonego pisma w przypadku, kiedy na recepcie nie została określona wielkość opakowania, a dla pacjenta z uprawnieniem IB został przepisany lek refundowany, to należy wydać ten lek w najmniejszym refundowanym opakowaniu.