Lekarz ponosi odpowiedzialność za określony na recepcie stopień odpłatności

W związku z licznymi wątpliwościami farmaceutów dotyczącymi realizacji prawidłowo wystawionych od względem formalnym recept, ale jednocześnie niezgodnie ze wskazaniami refundacyjnymi, Śląska Izba Aptekarska zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia. Zgodnie z odpowiedzią, za wskazaną (w sposób bezpośredni lub pośredni - przez niewpisanie) odpłatność leku oraz zleconą farmakoterapię odpowiada lekarz.

 

Pełna treść korespondencji znajduje się w załączeniu.