Lek recepturowy – jak poprawić błąd wyceny?

11 stycznia br. firma Kamsoft rozesłała do aptek komunikat o nieprawidłowościach w wycenie leków recepturowych.

Leki recepturowe wyceniane do 12 stycznia 2024 r. zawierały błąd polegający na zawyżeniu dopłaty pacjenta za surowce droższe niż limit.Firma Kamsoft poinformowała o błędzie w oprogramowaniu aptecznym (fot. Shutterstock).

Firma Kamsoft przesłała do aptek komunikat o poniższej treści.

Wersja programu oznaczona symbolem 2024.0.2.2 zawiera już narzędzia pozwalające na wyświetlenie leków recepturowych z błędną dopłatą pacjenta ponad limit surowca farmaceutycznego. Żeby to zrobić, wystarczy zaktualizować program apteczny do ww. wersji oraz bazę BLOZ (co najmniej do 10.01.24 r.).

Najpierw w module Magazyn należy utworzyć Bufor z aktualizacją [F5], żeby karty wszystkich surowców recepturowych miały już poprawne limity. Bufor oczywiście należy zatwierdzić.

W kolejnym etapie w module Zestawienia trzeba wygenerować zestawienie refundacyjne za pierwszą połowę stycznia. Następnie należy wyświetlić pozycje z ostrzeżeniami [F9]. Po najechaniu na konkretną pozycję można wyświetlić Ostrzeżenia [F5]. Mogą one dotyczyć zarówno samej dopłaty, jak i nieprawidłowego limitu surowca.

Jeżeli już wiadomo, które recepty zawierają błąd w wycenie, należy w module sprzedaż wykonać korektę. Najwygodniejszą opcją będzie zaznaczenie korekty recepty z przeniesieniem do kolejki. Dzięki temu możliwa będzie edycja recepty, a nie jej ponowna wycena. Składnik lub składniki z dopłatą należy usunąć i ponownie dodać. Ponowna wycena będzie już prawidłowa.

Po korekcie wyceny taki lek można ponownie wybić, o ile recepta jest jeszcze ważna. Jeżeli recepta jest już po terminie ważności, konieczne będzie wykonanie korekty dodatniej. Polega ona na wejściu w poprawę przed fiskalizację i użyciu skrótu Alt+X. Następnie trzeba będzie potwierdzić fakt wykonania korekty dodatniej oraz wskazać pierwotną, korygowaną receptę.

Finalnie poprawność wyceny można zweryfikować ponownie generując zestawienie refundacyjne, które powinno być wolne od błędów.

Uwaga!

Należy pilnować, żeby najlepiej przyjęcie, wykonanie i wydanie leku odbyło się w ramach tego samego okresu refundacyjnego. W przeciwnym razie walidacja NFZ wyświetli błąd.

Opracował: mgr farm. Konrad Okurowski

© rx.edu.pl

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]