Który numer z karty EKUZ należy opisać na rewersie i przekazać w zestawieniu refundacyjnym?

Właściwy będzie numer karty EKUZ czyli dane z pola nr 8.