Kontrole aptek za IV kwartał 2023 r. – wyniki

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił informację dotyczącą wyników kontroli aptek, jakie w IV kwartale 2023 roku przeprowadziły Terenowe Wydziały Kontroli NFZ.

NFZ opublikował wyniki kontroli aptek przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w IV kwartale 2023 r.Raz na kwartał NFZ publikuje podsumowanie z przeprowadzonych postępowań (for. Shutterstock).

W IV kwartale 2023 roku Terenowe Wydziały Kontroli przeprowadziły 43 postępowania kontrolne w zakresie realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego
przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Z 8 124 skontrolowanych recept błędy stwierdzono w przypadku 4 935 recept, tj. w 61% recept poddanych kontroli. Liczba recept zakwestionowanych skutkujących nienależną refundacją wyniosła natomiast 4 080, co stanowi 50% recept poddanych kontroli. Średnio na jedną kontrolę przypadało do skontrolowania 189 recept.

Najwyższe skutki finansowe kontroli

Najwyższe jednostkowe skutki finansowe kontroli wykazały TWK:

  • XII w Katowicach (65708,49 zł) – spośród skontrolowanych 328 recept w 82% pojawiły się nieprawidłowości,
  • VI w Krakowie (42256,08 zł) – 72% na 120 recept miało nieprawidłowości,
  • XV w Poznaniu (39552,77 zł) – zakwestionowano wszystkie 150 recept.

Kontrole skupiały się głównie na receptach na leki recepturowe, czyli m.in. poprawności wyceny, uprawnieniach osoby sporządzającej oraz zgodności przekazanych danych z dokumentacją księgowo-apteczną.

Najczęstsze nieprawidłowości

W ramach wszystkich przeprowadzonych kontroli najczęściej stwierdzone nieprawidłowości
to m.in.:

  • przekazanie do OW NFZ w komunikatach elektronicznych danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept,
  • niesprawozdanie lub błędne sprawozdanie daty wystawienia recepty, uprawnień dodatkowych pacjenta, identyfikatora osoby nieubezpieczonej posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, identyfikatora oddziału NFZ, identyfikatora osoby realizującej receptę, informacji o wydaniu zamiennika oraz kodu EAN leku zaordynowanego, kodu EAN/GTIN składnika leku recepturowego, adnotacji pro familiae,
  • wydanie większej ilości leku niż wynika ze sposobu dawkowania lub przy braku podanego sposobu dawkowania,
  • wykorzystanie leku gotowego niebędącego surowcem farmaceutycznym do sporządzenia leku recepturowego.

Źródło: KO/NFZ

sprawozdanie_z_dzialalnosci_departamentu_kontroli_za_iv_kwartal_2023

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]