Kontrole aptek w IV kwartale 2022 r. – wyniki

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił informację dotyczącą wyników kontroli aptek, jakie w IV kwartale 2022 roku przeprowadziły Terenowe Wydziały Kontroli NFZ.

Raz na kwartał NFZ publikuje podsumowanie z przeprowadzonych postępowań (for. Shutterstock).

W IV kwartale 2022 roku TWK przeprowadziły 52 postępowania kontrolne w zakresie realizacji umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego. Z 55 531 skontrolowanych recept błędy stwierdzono w przypadku 43 169 recept, tj. w 78% recept poddanych kontroli. Liczba recept zakwestionowanych skutkujących nienależną refundacją wyniosła natomiast 3 691, co stanowi 7% recept poddanych kontroli.

Najwyższe skutki finansowe kontroli

Najwyższe jednostkowe skutki finansowe kontroli wykazały TWK V w Łodzi kontrolując aptekę w Wieluniu (79 017,40 zł) oraz TWK III w Lublinie w kontrolach aptek w Terespolu (72 949,34 zł) i w Opolu Lubelskim (42 326,84 zł).

Kontrola została przeprowadzona w obszarze:

– realizacji recept wystawionych na refundowane leki gotowe oraz recepturowe,

– udokumentowania zakupu leków i surowców farmaceutycznych,

– przekazywania danych w obrocie lekami.

W pierwszym przypadku zakwestionowano 149 z 206 recept, głównie na leki recepturowe. W drugim liczba ta wynosiła 690 z 692 recept, przy czym kontrola stwierdziła brak 525 recept papierowych. Natomiast w trzecim 104 ze 121 recept zrealizowano wadliwie.

Najczęstsze nieprawidłowości

W ramach wszystkich przeprowadzonych kontroli najczęściej stwierdzone nieprawidłowości to m.in.:
– przekazanie do OW NFZ w komunikatach elektronicznych, dotyczących zrealizowanych recept podlegających refundacji z Funduszu, danych niezgodnych ze stwierdzonym w aptekach stanem faktycznym dotyczącym zrealizowanych recept;
– niesprawozdanie lub błędne sprawozdanie daty wystawienia recepty, uprawnień dodatkowych pacjenta, identyfikatora osoby nieubezpieczonej posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, identyfikatora oddziału NFZ, identyfikatora osoby realizującej receptę, informacji o wydaniu zamiennika oraz kodu EAN leku zaordynowanego, kodu EAN/GTIN składnika leku recepturowego, adnotacji pro
familiae;
– wydanie większej ilości leku, niż wynika ze sposobu dawkowania lub przy braku podanego sposobu dawkowania;
– realizacja recepty przez osobę nieposiadającą kwalifikacji i uprawnień do jej realizacji, [wydanie wykazu A przez technika farm.]
– realizacja recepty po terminie ważności;
– wydanie leków w ilości większej niż przepisana przez lekarza;
– sprawozdanie realizacji częściowej, mimo iż wydano wszystkie opakowania zaordynowane na recepcie;
– brak potwierdzenia uprawnień dodatkowych pacjenta (np. IB, ZK).

Źródło: KO/NFZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]