Jeżeli lekarz w rubryce uprawnienia wpiał IB, a pacjent okazuje się legitymacją weterana to przysługują mu jakiekolwiek leki bezpłatnie ? Czy lekarz popełnił błąd wpisując IB?

Lekarz popełnił błąd, bo uprawnieniem w przypadku weterana poszkodowanego powinno być PO. Jednakże podczas realizacji recepty można to skorygować. Takiej osobie na mocy art. 44 ust. 1c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 [wykaz leków refundowanych] ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 [refundowane we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym - np. Finaster] tej ustawy, oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.