Jeśli lekarz nie wpisze symbolu S a z numeru pesel wynika, że pacjent ma 75 lat to jak farmaceuta ma zrealizować?

Zgodnie z opublikowaną nowelą rozporządzenia w sprawie recept lekarskich (http://rx.edu.pl/node/1236) uprawnienie dodatkowe S nie może zostać uzupełnione w aptece, gdyż musi je wpisać uprawniony lekarz, bądź pielęgniarka. Taką receptę należy zrealizować jak standardową receptę refundowaną.