Jakie podmioty są uprawnione do zakupu leków w hurtowniach farmaceutycznych?

Ministerstwo Zdrowia poszerzyło listę podmiotów, które mogą zaopatrywać się w hurtowniach farmaceutycznych.

Od 21 maja 2022 r. poszerzeniu ulegnie lista wymieniająca podmioty, które są uprawnione do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farm.Nie każdy podmiot może dokonać zakupu leków w hurtowni farmaceutycznej.

20 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia br. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych (Dz.U. 2022 poz. 852). Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia, czyli 21 maja 2022 r.

W odniesieniu do rozporządzenia obowiązującego od 2002 r. zaszło sporo zmian. Z jednej strony poszerzono listę podmiotów, z drugiej doprecyzowano co i na jakiej podstawie można nabyć.

Po zmianach podmioty uprawione do zakupu w hurtowniach farmaceutycznych to:

– hurtownia farmaceutyczna (pełny zakres),

– apteka ogólnodostępna (jw.),

– sklep zielarsko-medyczny (ograniczony zakres),

– sklep specjalistyczny (jw.),

– sklep ogólnodostępny (jw.),

– punkt apteczny (ograniczony zakres),

– podmiot leczniczy (pełny zakres),

– dom pomocy społecznej (leki OTC z wyłączeniem substancji psychoaktywnych),

– izba wytrzeźwień oraz inna placówka wykonująca podobne działania (ograniczony zakres),

– lekarz lub lekarz dentysta prowadzący praktykę zawodową (związane z udzielanym świadczeniem),

– pielęgniarka lub położna prowadząca praktykę zawodową (jw. w zakresie przewidzianym na tej grupy),

– felczer lub starszy felczer (jw.),

– jednostka realizująca zadania z zakresu ratownictwa medycznego (ograniczony zakres),

– uczelnia (zgodnie z zakresem działalności odzwierciedlonym w statusie),

– instytut badawczy (jw.),

– instytut naukowy lub pomocnicza jednostka naukowa utworzona przez PAN (jw.),

– jednostka prowadząca w sposób ciągły badania naukowe lub rozwojowe (jw.),

– szkoła policealna (jw.),

– organizator prac podwodnych lub podmiot wymagający posiadania tlenu medycznego (w tlenu medycznego),

– zakład leczniczy dla zwierząt lub lekarz weterynarii prowadzący praktykę lekarsko-weterynaryjną (w zakresie pozycji niedostępnych w wersji dla zwierząt),

– podmiot odpowiedzialny (produkty wykorzystywane do badań),

– Polskie Laboratorium Antydopingowe (pełny zakres),

– jednostka organizacyjna podległa Ministerstwu Obrony Narodowej (w zakresie zgodnym ze statusem),

– osoba fizyczna (tlen medyczny na podstawie recepty).

 

Pełna treść opublikowanego rozporządzenia znajduje się tutaj: D2022000085201

Rozporządzenie z 2002 r. można przeczytać tu: D20021831

Czytaj także: Apel NRA w sprawie braku dostępności leków