Jakie opakowanie leku należy wydać jeżeli lekarz przepisał opakowanie leku nie istniejące ani w wykazie leków refundowanych ani zadnym innym?

Jakie opakowanie leku należy wydać jeżeli lekarz przepisał opakowanie leku nie istniejące ani w wykazie leków refundowanych ani żadnym innym (nie istnieje opakowanie o podanej ilości tabl., nie jest nigdzie zarejestrowane np. metocard 50 mg a 45 tabl,1 op.)czy należy wydać 1 op. metocard 50 mg ze zniżką czy na 100%.?

W takiej sytuacji należy wydać najbliższe wielkością dostępne opakowanie na 100%.