Jaką ilość można wydać ze zniżką przy zapisie Olanzin 5mg R 1opx90 tabl.?

Mamy receptę:
Olanzin 5 mg R
op.1 x 90 tabl
DS. 1 x 1
Takiego opakowania nie ma. Czy na tak przepisaną receptę możemy wydać 1op. po 28tabl ze zniżką, a może 3op. po 28 tabl?

Wskazanie przez lekarza opakowania nierefundowanego lub niezarejestrowanego ze zniżką komplikuje realizację recepty. W pierwszym przypadku sugerując się przepisaną ilością leku można wydać zbliżoną liczbę jednostek dawkowania pełnopłatnie. W drugim przypadku zaś, w oparciu o § 16 ust. 2 [przyjmujemy mniejszą ilość jaka wynika z zapisu na recepcie za faktycznie wypisaną] rozporządzenia w sprawie recept lekarskich pacjent mógłby otrzymać jedno najmniejsze refundowane opakowanie ze zniżką.
Możliwe jest również, że lekarz miał na myśli Olzapin, który jest zarejestrowany i refundowany w takim opakowaniu.