Jak zrealizować rp na Clonazepam 2 1op. 60 mg słownie i dawkowanie 2*0.5 tabl. przez 5 dni i odstawić?

Pomimo podanego okresu stosowania i faktu, że leki psychotropowe można dzielić, należy wydać 1 opakowanie Clonazepamu, gdyż znajduje się w nim jeden niepodzielny blister.