Jak zrealizować Rp. dla seniora bez wpisanej odpłatności?

Jak zrealizować Rp. dla seniora (S w polu uprawnienia dodatkowe ) jeśli w polu odpłatność lekarz nic nie wpisze w omówieniu komunikatu ministerstwa zdrowia podano że ma być zaznaczony poziom odpłatności z jakim lek byłby ordynowany na zasadach ogólnych.

W takiej sytuacji należy wydać lek ze zniżką (jeżeli będzie to lek z listy dla seniora - bezpłatnie, inny lek - ze zniżką wynikającą z wykazu leków refundowanych) ponieważ rozporządzenie w sprawie recept lekarskich nie wymaga wpisania odpłatności, kiedy lek ma tylko jeden poziom (§ 6 ust. 1 pkt. 6 lit. a). Dodatkowo, w każdym przypadku, kiedy przy danym leku nie znajduje się X lub 100% pacjent ma prawo otrzymać go ze zniżką (§16 ust. 1 pkt lit. h). Jedynie wpisanie X lub 100% jest informacją, że dany lek pacjentowi nie przysługuje ze zniżką lub został wypisany poza zakresem wskazań objętych refundacją.