Jak zrealizować receptę z wpisanym uprawnieniem ZK dla pacjenta ubezpieczonego w Wielkiej Brytanii (kod oddziału GB)?

Jeżeli pacjent legitymuje się stosownym dokumentem, czyli legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub też na poświadczeniu widnieje taka informacja, to można uznać to uprawnienie.