Jak zrealizować receptę na Nedal 5mg a 30 tabl.?

Jak należy zrealizować receptę, na której lekarz napisał
Nedal 5mg a 30 tabl.
1 op
W miejscu na odpłatność wpisane jest R.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. (http://rx.edu.pl/node/1186) zaordynowanie przez lekarza leku w wielkości opakowania, która nie jest obecna na liście leków refundowanych jest równoznaczna z koniecznością poprawy lub realizacji recepty za pełną odpłatnością.