Jak zrealizować receptę na clexane 60 1op po 10 amp. bez podanego dawkowania?

Czy można wydać 10 amp na zniżkę bez dawkowania ? W jednej z aptek NFZ zakwestionował taką receptę tłumacząc, że najmniejsze zarejestrowanie opakowanie jest po 2 amp na 100%

W takiej sytuacji apteka powinna się odwołać od niewłaściwej decyzji, ponieważ zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mówi, że:

1. Refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne wydaje się:
1) w pełnych opakowaniach określonych w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych,(...)

Clexane znajduje się w wykazie leków refundowanych, stąd w zakresie wymaganych danych na recepcie zastosowanie ma § 8 ust. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, zgodnie z którym zapis sposobu dawkowania można pominąć przy ilości odpowiadającej dwóm najmniejszym refundowanym opakowaniom (tutaj 20 amp.-strzyk., czyli 2op).