Jak zrealizować receptę na Azycynę 250 mg 3 tabl.?

Na recepcie zapis Azycyna 250mg 3 szt i odpłatność 50%. Lek posiada 2 blistry po 3 tabl. Czy powinnam wydać ilość maksymalnie zbliżoną do tej na recepcie czyli pół opakowania i dać zniżkę? Na 100%?
Czy wydać najmniejsze refundowane opakowanie czyli 6 tabl? Co jeśli przepisano by nazwę antybiotyku o dawce 250 mg występujący po 6 tabletek w jednym blistrze i dopisek 3 szt.?

W przypadku Azycyny 250 mg te 3 tabl. można wydać ze zniżką, ponieważ pacjent otrzyma cały blister. Jeżeli 6 tabletek byłoby na jednym blistrze, którego nie wolno podzielić, to należałoby wydać całe opakowanie pełnopłatnie.