Jak zrealizować poniższą receptę z uprawnieniem S?

Recepta wypisana z Poradni Medycyny Rodzinnej, przez lekarza rodzinnego. W uprawnieniach dodatkowych S. Recepta wypisana 1.09.2016.
Diaprel MR 60mg op.1 bezpła
Controloc 20mg op.2 50%
Cardura XL 8mg op.2 bezpła

Podczas realizacji tej recepty należy zaznaczyć uprawnienie S i wycenić ze zniżką. Pierwsze dwie pozycje nie znajdują się w wykazie dla seniorów, więc będą wydane za odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych, odpowiednio: Diaprel na R, a Controloc na 50%. Ponieważ Cardura XL ma dwie odpłatności, a ta wpisana przez lekarza jest błędna, to lek należy wydać z 30% odpłatnością, a zaznaczone S poskutkuje brakiem dopłaty pacjenta.