Jak wytłumaczyć pobieranie pełnej kwoty za leki, które figurują w rozporządzeniu ministra zdrowia jako refundowane ?

Jak wytłumaczyć pobieranie pełnej kwoty za leki, które figurują w
rozporządzeniu ministra zdrowia jako refundowane ? Np.
- Ranlosin 30 tabl. - zapłaciłem 25,55 zł za opakowanie, natomiast lek figuruje w załączniku nr 1 pod pozycją 3472 z odpłatnością 4,11 zł
- zyx 56 tabl. zapłaciłem 37,98 zł, figuruje w zał 1 pod poz. 1958 z odpłatnością 19,27
Z Xarelto to jest po prostu skandal. Dlaczego refunduje się tylko opakowania 14 tabl.? Lek trzeba brać codziennie, więc o co chodzi? Czy opisany wyżej przypadek nadaje się do interwencji w aptece? Lekarze zapisują recepty prawidłowo, panie w okienku twierdzą, że są to leki o odpłatności 100%. Pacjent jest słabszy.

Trudno jest ocenić prawidłowość realizacji recept nie widząc jej treści w całości. Recepta mogła zawierać błędy formalne, o których nie został Pan poinformowany, co zaowocowało realizacją recepty za pełną odpłatnością. Kwestia leku Xarelto wynika z polityki firmy Bayer oraz decyzji Ministerstwa Zdrowia i nie jest odosobnionym przypadkiem. W razie wątpliwości co do realizacji recepty zawsze warto zwrócić się do kierownika apteki z prośbą o wyjaśnienia.