Jak wykonać korektę refundacji po odrzuceniu przez NFZ? Poradnik

Wszystkie realizowane zniżkowo recepty ulegają rozliczeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym artykule wyjaśniamy, jak postępować, kiedy NFZ odrzuci recepty z zestawienia refundacyjnego.

Po wysłaniu refundacji na Portalu pacjenta oczekujemy aż NFZ przetworzy zestawienie refundacyjne (fot. Shutterstock).Po wysłaniu refundacji na Portalu pacjenta oczekujemy aż NFZ przetworzy zestawienie refundacyjne (fot. Shutterstock).

Jak sprawdzić, czy wszystkie nasze recepty przeszły kontrolę NFZ?

Po wysłaniu refundacji na Portalu pacjenta oczekujemy aż NFZ przetworzy zestawienie refundacyjne. Kiedy w zakładce “Przekazanie danych o zrealizowanych lekach – szczegółowe sprawozdanie refundacyjne” na samym dole wyświetli się status “Przetworzono”, możemy sprawdzić, czy raport nie zawiera błędów. Klikamy “Podgląd”.

Czytaj również: NFZ – kontrole ordynacji farmaceutycznej

Następnie wyświetli się strona, na której zobaczymy liczbę przetworzonych, odrzuconych recept oraz takich, przy których NFZ zamieścił ostrzeżenie. Nie mamy obowiązku wykonywać korekt do ostrzeżeń, jednak zawsze weryfikujemy poprawność recept z ostrzeżeniami. Jeśli po naszej stronie wszystko jest w porządku, możemy zatwierdzić refundację. Jeśli jednak wprowadziliśmy błędne dane, należy je poprawić. Dużo gorzej jest z błędami, do których obligatoryjnie należy wykonać korektę. 

Zobacz też: NFZ o pomocy dla obywateli Ukrainy, jaką gwarantuje specustawa

W tabeli NFZ skrótowo opisuje, jakie błędy znalazł w naszym zestawieniu. Na tym etapie klikamy “Powrót” i pobieramy plik z portalu klikając przycisk “Pobierz”. Następnie wczytujemy plik w systemie Kamsoft: Zestawienia →Refundacje→Zestawienia refundacyjne→ F6 Komunikat Zwrotny. Status przy obecnym zestawieniu zmienia się na “Wczytano komunikat zwrotny”.

Wyświetli się lista błędów. Przy każdej recepcie po naciśnięciu klawisza “F5” wyświetli się komunikat zwrotny z NFZ na czym polega błąd. Następnie zaznaczamy wszystkie błędne pozycje klawiszem “Ins”. Po zaznaczeniu wszystkich recept naciskamy klawisz “F12”. W tym momencie tworzy się korekta do zestawienia refundacyjnego, która jest zaznaczona na żółto w zestawieniach. 

Wchodzimy w korektę klikając “Enter”. Każdą błędną receptę poprawiamy przy pomocy klawisza F4. Prawie każdy element recepty możemy zmienić w tym miejscu.

Jeśli receptę usuwamy całkowicie z zestawienia, należy w tym miejscu ustawić “żądanie usunięcia”. Znacznik ten ustawia się samoistnie, jeśli wcześniej wykonamy korektę w sprzedaży. Ważne jest to, że po zaznaczeniu znacznika najpierw z zestawieniach musimy zrobić korektę również w sprzedaży.

W celu wykonania korekty danych z recepty korzystamy z niżej zaznaczonych pól.

W kolejnej zakładce możemy zmienić status realizacji e-recepty

Tak przygotowaną korektę zapisujemy i wysyłamy do NFZ. Dokładnie tak samo jak w przypadku wysyłania refundacji. Zapisany na dysku plik wysyłamy na stronie portalu NFZ. Po poprawny wysłaniu pliku czekamy na przetworzenie danych przez NFZ. Jeśli otrzymamy informację o przyjęciu wszystkich poprawek, możemy generować szablon i eZestawienia.

©rx.edu.pl

Oprac. Martyna Piotrowska