Jak wydać przy uprawnieniach dodatkowych IB lek Doreta, przy zapisie Rp. Doreta 1op z DS. 1x1?

Recepty na leku refundowane dla osoby z uprawnieniem IB należy realizować na tych samych zasadach co dla pozostałych osób ubezpieczonych. Ponieważ najmniejszym refundowanym opakowaniem Dorety jest 60 tabl., to taka ilość powinna zostać wydana. Potwierdza to poniższe stanowisko Ministerstwa Zdrowia:
http://www.dia.com.pl/download/4106/