Jak wydać lek Pernazinum z odpłatnością R?

Czy lek Pernazinum 100 mg lag 2, z wypisaną przez lekarza odpłatnością "R" należy wydać pacjentowi bezpłatnie czy z odpłatnością 100%?

Przypadek wpisania przez lekarza błędnej odpłatności ulgowej opisuje § 16 ust. 1 pkt 1 lit h. Zgodnie z treścią tego przepisu, kiedy osoba wystawiające receptę wpisze błędnie odpłatność, ale nie zaznaczy X lub 100%, to zapisany lek należy wydać za odpłatnością wynikającą z wykazu leków refundowanych. W przypadku leku Pernazinum będzie to B.