Jak wydać lek Nebbud, kiedy zapisano opakowanie niezarejestrowane

Jak zrealizować receptę:
Nebbud 0,25 mg/ml 2 op a 5amp po 2ml,
dawkowanie 2 X 1 amp,
Zapisano na zniżkę, ale opakowanie po 5 amp niedostępne w hurtowniach,nierefundowane. Jakie opakowanie wydać i czy ze zniżką?

W tej sytuacji najbezpieczniej będzie wydać ze zniżką jedno najmniejsze opakowanie z wykazu leków refundowanych. Opakowania po 5 amp. nie mają nawet rejestracji w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych.