Jak wydać Azitrolek w zawiesienie z datą realizacji od?

Jak wydać na zniżkę czy na 100%
1) Azitrolek 0,2/5ml a 30 ml
S. 5 ml 1 raz dziennie przez 5 dni
2) Azitrolek 0,1 a 20 ml
S. 3 ml 1 raz dziennie przez 3 dni

W każdym z przedstawionych przypadków można wydać ze zniżką lek w opakowaniu zawierającym ilość zbliżoną do tej wynikającej z dawkowania. Odpowiednio będzie to Azitrolek 200mg/5ml 20 ml i Azitrolek 100mg/5ml 20 ml (jedyne zarejestrowane i refundowane opakowanie). 30 ml Azitroleku 200mg/5ml można wydać za pełną odpłatnością za zgodą pacjenta.