Jak wycenić olej lniany zapisany w g, kiedy dostępny surowiec wprowadzony jest w ml?

Mam pytanie odnośnie wyceny leku robionego z wodą wapienną i olejem lnianym, a mianowicie jak ściągnąć olej lniany jeśli na recepcie wypisane jest 50 gram, a w systemie mam do dyspozycji butelkę 100 ml (ile ml ściągnąć)? Wyliczyć to z gęstości?

Tak, odważone 50,0 należy przeliczyć przy wycenie z uwzględnieniem gęstości, która kształtuje się następująco 0,928 - 0,936 g/cm3. Przyjmując średnie 0,93 g/cm3 wychodzi 54,763 ml