Jak wycenić Cardurę XL przy odpłatności 30% i uprawnieniu ZK?

Recepta z zaznaczonym uprawnieniem ZK. Pacjent pokazuje legitymację. Na recepcie wypisana Cardura XL 4 mg, zaznaczona odpłatność 30%. Czy pacjent powinien otrzymać lek na 30 % czy na zniżkę dla Honorowego Dawcy?

Jeżeli pacjent posiada legitymacją Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi, to w tym przypadku należy lek mu wydać z odpłatnością jaka wynika z uprawnienia dodatkowego.