Jak się przygotować do kontroli WIF w aptece? cz.2 [video]

Kontrola WIF w aptece

Kontrola WIF w aptece jest źródłem stresu zarówno u jej właściciela, jak i pracowników z kierownikiem na czele. W poniższym filmie, dr n.farm. Anna Empel postara się odpowiedzieć o wszystkich obszarach, które podlegają praktycznie każdej planowanej kontroli Inspekcji Farmaceutycznej. 

Zobacz także: Jak się przygotować do kontroli WIF w aptece? cz. 1 

Kontrola WIF w aptece i jej zakres

Zakres kontroli możemy podzielić na trzy główne obszary:
1. apteka jako lokal, który musi spełniać pewne wymagania,

2. apteka jako personel w niej zatrudniony;

3. apteka jako miejsce obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi itd..

Kontrola WIF w aptece a jej lokal

W kwestii lokalu apteki, Inspektor Farmaceutyczny może zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów:
– oznakowanie apteki;
– czytelne wyeksponowanie godzin otwarcia apteki (zgodnych z rejestrem aptek);
– czy są widoczne informacje o realizacji recept refundowanych i ważnej umowie z NFZ.

Dodatkowo, kontroli podlegają informacje skierowane do pacjentów, które powinny być wywieszone na sali ekspedycyjnej. Te komunikaty powinny zawierać:
– dane kontaktowe do odpowiednich instytucji;
– informacje o uprawnieniach niektórych pacjentów do zakupu leków poza kolejnością;
– zasady dotyczące zwrotów produktów leczniczych;
– zasady nabywania odpowiedników leków.

Ponadto, właściciel apteki musi pamiętać o zakazie umieszczania reklam, które zachęcają do skorzystania z usług apteki. Żadne banery ani wywieszki nie mogą zawierać treści promocyjnych ani grafik, które mogłyby takie treści sugerować.

Czytaj także: Powinno być więcej kontroli WIF w aptekach szpitalnych i działach farmacji szpitalnej

Kontrola apteki przez WIF obejmuje także sprawdzenie poszczególnych pomieszczeń i ich zgodność z planem architektonicznym apteki. W przypadku zmian w układzie pomieszczeń lub powierzchni apteki, właściciel ma obowiązek zgłosić je do odpowiednich instytucji wraz z nowym planem i opisem technicznym.

Kontrola personelu apteki przez WIF

Stałym punktem kontroli apteki przez WIF jest także jej personel. Inspektor WIF zawsze będzie kontrolował książkę ewidencji pracowników, czyli magistrów farmacji i techników farmaceutycznych. Kierownik apteki jest zobowiązany prowadzić ewidencję osób zatrudnionych w aptece, właśnie w odniesieniu do personelu fachowego. Książka personelu musi odpowiadać ustalonym wzorcom i musi zostać zarejestrowana we właściwym aptece wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym. Oprócz tego, w aptece powinno się przechowywać również: kopie dyplomów, świadectw, praw wykonywania zawodu oraz zaświadczeń ukończenia stażu przez techników farmaceutycznych. Jest też wymóg prowadzenia przez kierownika apteki dokumentacji dotyczącej szkoleń personelu. 

O kwestiach, jakie WIF może kontrolować w związku z obrotem przez apteki produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz suplementami diety, dr n. farm. Anna Empel opowie w kolejnym video poświęconym tematyce kontroli w aptekach. Zapraszamy!

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]