REKLAMA
Autor: Redakcja rx.edu.pl Opublikowano: 19 lutego 2020

Jak prawidłowo podłączyć system apteczny do systemu P1

REKLAMA

Tekst powstał na podstawie najnowszej wersji poradnika dotyczącego e-recepty z 7 lutego, w którym zebrano pytania  i odpowiedzi dla pracowników medycznych oraz aptekarzy.

Wokół wniosku o dostęp do systemu P1

Apteki miały obowiązek podłączyć się do systemu P1 do 31.12.2018 roku.

Przede wszystkim, na początku musimy pamiętać, że kluczowym warunkiem, by skutecznie podłączyć się do systemu i poprawnie złożyć wniosek, jest posiadanie aktualnych danych w:

-Rejestrze Aptek (Numer Prawa Wykonywania Zawodu Kierownika Apteki)

-Centralnym Rejestrze Farmaceutów (numer PESEL oraz NPWZ)

Wniosek o podłączenie do systemu P1 musi być podpisany (możliwe podpis zaufany, osobisty lub kwalifikowany) przez osobę, która wniosek składa – a więc osobę, której numer PWZ podany jest na etapie uzupełniania wniosku o dostęp do systemu P1.

W przypadku, gdy apteka z powodzeniem złożyła wniosek przez SOW i uzyskała certyfikaty, a następnie w placówce miała miejsce zmiana kierownika – w takiej sytuacji nie ma konieczności, by ponownie generować certyfikaty. Dane kierownika są bowiem potrzebne jedynie w trakcie wysłania wniosku w SOW i nie są one przechowywane. To dana placówka otrzymuje certyfikat ważny przez 24 miesiące od daty jego wydania.

Aby złożyć wniosek o dostęp do systemu P1, niezbędne jest podpisanie wniosku przez kierownika apteki – można do tego użyć np. bezpłatnego podpisu zaufanego (profilu zaufanego). Certyfikaty generowane w ramach składania wniosku w Systemie Obsługi Wniosków są również bezpłatne: sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek.

Moja apteka a system P1

Apteka szpitalna, która nie realizuje recept pacjentów, ale jedynie wewnętrzną dystrybucję leków dla pacjentów na oddziałach, nie jest podłączana do systemu P1 – obejmuje on realizację e-recept tylko w aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych.

Aby sprawdzić, czy w naszej aptece można już realizować e-recepty, należy, po zgłoszeniu wniosku do systemu P1 oraz uzyskaniu certyfikatów, zwrócić się do dostawcy oprogramowania aptecznego po licencję z modułem/funkcjonalnością e-recepty, po czym w odpowiedni sposób skonfigurować system (wedle instrukcji otrzymanych od dostawcy).

System P1 będzie integralny z systemem NFZ – wyjątkiem będą sprawozdania do NFZ (komunikat LEK), które wysyła się na dotychczas obowiązujących zasadach, a więc odrębnie od systemu P1. Należy jednak podkreślić, że trwają prace, których celem jest oparcie sprawozdawczości aptek na DDR,co pomoże zmniejszyć obowiązki sprawozdawcze aptek.

Na potrzeby złożenia wniosku o dostęp do systemu P1, tożsamość kierownika będzie weryfikowana na podstawie danych rejestrowych z Rejestru Farmaceutów, a także Rejestru Aptek i podpisu zaufanego/podpisu osobistego (dostępnego na e-Dowodzie Osobistym) albo podpisu kwalifikowanego, którym autoryzowany jest wniosek składany w Systemie Obsługi Wniosków (sow.ezdrowie.gov.pl/wniosek). Najważniejsze dane to natomiast PESEL i NPWZ.

Aby poprawić dane w NPWZ w Rejestrze Aptek, można użyć formularza dostępnego na stronie egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl. Po tym, jak wypełnimy i wyślemy formularz, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny dokona aktualizacji danych – po 1-2 dniach roboczych, odkąd w Rejestrze Aptek pojawi się poprawny NPWZ, możliwe będzie złożenie wniosku o dostęp do systemu P1. W przypadku kłopotów z logowaniem do eGate/wypełnieniem formularza, należy kontaktować się z numerem 19 457 (numer wewnętrzny 2, po czym należy dokonać wyboru numeru dla systemu eGate).

W przypadku, gdy podczas próby rejestracji na platformie SOW wyskakuje komunikat błędu o braku korelacji NPWZ i PESEL kierownika apteki, a dane sprawdzone w Rejestrze są poprawne, przyczyny takiej sytuacji mogą być następujące:

– wniosek w SOW został podpisany przez inna osobę niż kierownik apteki (wtedy należy złożyć wniosek ponownie)

– w Centralnym Rejestrze Farmaceutów kierownikowi apteki wpisany został niepoprawny numer pesel (aby poprawić dane, trzeba skontaktować się z Okręgową Izbą Aptekarską. Po tym, jak uzyskamy informację o poprawieniu numeru PESEL, będziemy mogli złożyć wniosek).

Wniosek o certyfikat do systemu P1 w SOW składany jest przez kierownika apteki. Nie ma więc potrzeby zgłaszania pozostałych osób pracujących w placówce.

Wniosek do systemu P1 możemy wypełnić na każdym komputerze, który ma dostęp do Internetu. Certyfikaty do systemu P1 zostaną przekazane na wskazany we wniosku adres e-mail – to właśnie te certyfikaty powinniśmy użyć w systemie aptecznym, żeby zachować poprawność komunikacji między systemem P1 a systemem aptecznym.

Postać administratora

Administratorem danych systemu usługodawcy może być osoba fizyczna, która będzie zarządzać kontem apteki w systemie P1 pod względem technicznym. Osoba ta może być wyznaczona w sposób dowolny przez kierownika/właściciela apteki.

W przypadku, gdy dana osoba jest administratorem kilku różnych aptek (z których każda ma innego właściciela), wypełniając wniosek o dostęp do systemu P1,może ona w polu dotyczącym danych administratora danych systemu usługodawcy, wpisać ten sam adres e-mail.

Wokół systemu P1

Sprawozdania do NFZ, a także ich korekty, wysyła się na dotychczas obowiązujących zasadach. Trzeba jednak podkreślić, że trwają prace, które mają na celu oprzeć sprawozdawczość do NFZ o DRR wysyłane do systemu P1.

E-recepta będzie przechowywana w systemie P1 w SIM przez okres równy przynajmniej 5 lat, licząc od zakończenia roku kalendarzowego, w którym:

-nastąpiła refundacja – jeżeli chodzi o recepty na leki refundowane, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego  oraz wyroby medyczne

-została zrealizowana – jeżeli chodzi o recepty inne niż te określone powyżej.

Leki gotowe identyfikowane są w systemie aptecznym w oparciu o kod EAN (13-cyfrowy) bądź GTIN (14-cyfrowy), a także identyfikator z rejestru prowadzonego przez URPL.

Farmaceuci nie muszą mieć profilu zaufanego. Profilu zaufanego potrzebuje kierownik apteki, aby mógł on złożyć wniosek o podłączenie do systemu P1. Jednocześnie trzeba pamiętać, że inną opcją, by podpisać wniosek, jest podpis kwalifikowany bądź osobisty w e-Dowodzie Osobistym.

Przepisany przez lekarza lek (Bazyl, Bloz) weryfikuje się za pomocą kodu EAN – poprawność kodu EAN będzie z kolei weryfikowana w Rejestrze Leków w ramach systemu P1.

O koncie IKP

IKP jest już dostępne – od maja 2018 roku, na portalu pacjent.gov.pl.

Aby aktywować konto, trzeba użyć profilu zaufanego.

Do Internetowego Konta Pacjenta (IKP) posiada dostęp pacjent, który posiada profil zaufany (obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany), e-dowód oraz e-Tożsamość. Pacjent ma także możliwość, by upoważnić do dostępu również inne osoby.

IKP jest już zintegrowane z ZIP.

Jeszcze o systemie P1

Odnośnie problemu z receptami, które zostały niepoprawnie wystawione w gabinetach – po stronie systemu P1 wdraża się kolejne reguły, których celem jest zapewnienie poprawności danych na e-recepcie. Przygotowane zostało także narzędzie, które ma weryfikować spójność danych między częścią techniczną oraz graficzną e-recepty; a także inne, którego celem jest weryfikacja prawidłowości oznaczonego poziomu odpłatności dla leku refundowanego.

W chwili obecnej nie istnieje jeszcze taka integracja systemu P1 z systemem WIF, dzięki której realizacje recept mogłyby trafiać bezpośrednio do systemu WIF. W dalszym ciągu jednak trwają prace w tym przedmiocie.

Przedstawiciel WIF będzie miał dostęp do dokumentów realizacji recept nierefundowanych w taki sam sposób, jak dzieje się to obecnie – będzie on kontrolował placówkę w jej siedzibie.

Ryzyko, by ktoś nieuprawniony posłużył się cudzym NPWZ podczas realizacji w-recept, nie jest wyższe niż w przypadku realizacji recept papierowych. Farmaceuta, aby mieć możliwość realizacji e-recepty, w dalszym ciągu musi zalogować się do systemu, używając swojego loginu i hasła.

Aby uzyskać informacje o e-recepcie, można zadawać pytanie e-mailem: [email protected] albo dzwoniąc pod infolinię 19 457. Najważniejsze informacje związane z e-receptą, możemy natomiast znaleźć na stronie ezdrowie.gov.pl.

Źródło AM/CSIOZ

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected]

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu rx.edu.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz