Jak postępować w przypadku błędów w receptach na psychotropy?

Błędy w receptach lekarskich zdarzają się bardzo często. Specyfika realizacji recept na leki psychotropowe prowadzi do jeszcze większej ilości błędów w receptach. Poniższy artykuł stanowi podsumowanie, jak postępować w przypadku najczęściej występujących błędów.

Mam receptę papierową, gdzie wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, ale brak jest nazw poszczególnych elementów wzoru recepty.Na jednej recepcie może być wypisany jeden środek psychotropowy.

Błędna sumaryczna ilość substancji czynnej

Na receptach zawierających leki z substancjami psychotropowymi musi być dodatkowo określona sumaryczna ilość substancji czynnej, lub ilość wyrażona za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki. W związku z tym poprawny zapis powinien wyglądać następująco:

Rp.
Relanium 2 mg
1 op po 20 tabl
D.S. 1×1
Potwierdzono ilość substancji czynnej 40 mg.

Rp.
Relanium 2 mg
1 op po 20 tabl
D.S. 1×1
Potwierdzono ilość substancji czynnej 2 mg raz dziennie

Przy czym w przypadku recept papierowych sumaryczna ilość musi być podana słownie. Co zrobić w przypadku, kiedy sumaryczna ilość wskazana przez lekarza nie jest zgodna z ilością leku na recepcie?
Odpowiedź nie jest jednoznaczna i zależy od konkretnego przypadku. Ostatnio podczas kontroli WIF kwestionuje takie recepty, więc najbezpieczniej jest przyjąć, że ilość sumaryczna musi odpowiadać ilości leku zaordynowanego na recepcie.

Rp
Relanium 2 mg
2op po 20 tabl
D.S. 1×1
Potwierdzono ilość substancji czynnej 40 mg. 

W takim przypadku można wydać 1 opakowanie leku. Zmniejszamy ilość wydanego leku do sumarycznej ilości jaką potwierdził lekarz. Oczywiście zawsze zalecany jest kontakt z lekarzem. Jednak w przypadku kiedy ilość sumaryczna zupełnie odbiega od tego co powinniśmy wydać, realizacja recepty nie jest możliwa.

Rp.
Relanium 2 mg
2op po 20 tabl
D.S. 1×1
Potwierdzono ilość substancji czynnej 70 mg. 

Czytaj także: Popularna maść wycofana z obrotu – decyzja GIF

Roczna data realizacji

Często zdarza się, że lekarze wskazują roczną datę realizacji recepty na lek psychotropowy. Jednak musimy pamiętać, że realizacja możliwa jest w przeciągu 30 dni od daty wystawienia. Ilość do jednorazowej realizacji może maksymalnie pokrywać 180 dni stosowania. W przeciągu 30 dni ważności recepty pacjent może wykupić lek psychotropowy na 360 dni realizacji. Oczywiście dotyczy to wyłącznie recept elektronicznych. W przypadku recept papierowych można wydać ilość leku na 120 dni terapii.

Uwaga! Substancje należące do wykazu I-N, II-N i II-P można realizować maksymalnie na 90 dni terapii, a termin realizacji recepty wynosi 30 dni. 

Inna substancja czynna niż występująca w leku

Pomimo, że nie ma takiego obowiązku, niektórzy lekarze dodają nazwę substancji chemicznej przy sumarycznej ilości substancji czynnej. Zdarza się, że określona substancja nie odpowiada tej zawartej w leku. Nie możemy zrealizować takiej recepty.

Rp.
Relanium 2 mg
1 op po 20 tabl
D.S. 1×1
Potwierdzono ilość substancji czynnej 40 mg Zolpidemi. 

Brak dawkowania

W przypadku braku dawkowania na receptach dla leków psychotropowych postępujemy tak samo jak w przypadku innych leków. Możemy wydać maksymalnie 2 najmniejsze opakowania leku. Bezwzględny wymóg dawkowania dotyczy leków z wykazu I-N i II-P. Dawkowanie to może być nieprecyzyjne, ale musi być podane. W innym wypadku nie możemy zrealizować recepty.

Czytaj także: : Nowa lista leków refundowanych – marzec 2023

Brak kodów kreskowych na recepcie papierowej

W przypadku leków psychotropowych przepisanych na białych receptach Rozporządzenie w sprawie recept określa, że recepta taka musi posiadać kody kreskowe, tak jak w przypadku recept na leki refundowane. Nawet dla leków pełnopłatnych realizacja białej recepty bez kodów kreskowych nie jest możliwa. 

Brak numeru recepty na recepcie weterynaryjnej

Na recepcie weterynaryjnej na środki psychotropowe musi być naniesiony unikalny numer recepty. Nie ma wymogu, że musi być on w postaci kodu, może być naniesiony ręcznie. Numer ten na 21 miejscu powinien zawierać cyfrę “7” i zaczynać się od 07.

Czytaj także: Zlecenia na wyroby medyczne – projekt rozporządzenia

Więcej niż jeden lek na recepcie białej

Na jednej recepcie może być wypisany jedna substancja psychotropowa. Jeśli na recepcie znajdują się inne leki, nie można wydać pacjentowi psychotropu. Choć recepta taka, jest nieprawidłowa dla leku psychotropowego, to pozostałe leki można wydać. Mówi o tym pismo MZ z 1 kwietnia 2016 r.

mgr farm. Martyna Piotrowska

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]