Jak postapić kiedy lekarz wypisze Diclac 75 Duo 2op po 28 tabl.?

Lekarz zapisal Diclac 75 Duo 2op a 28 tabl (takie opakowanie nie jest w ogóle zarejestrowane, istnieje wyłącznie Diclac 75Duo po 10 albo 20 tabl i oba są refundowane). Co w takiej sytuacji?

W takim przypadku najbezpieczniej byłoby poprawić receptę na wielkość opakowania, która posiada rejestrację i znajduje się w wykazie leków refundowanych (po 10 i 20 tabl.). Chcąc zrealizować receptę ze zniżka można wydać nie więcej niż 20 tabl.