Jak podpisać umowę na pilotaż ws. tabletki dzień „po”? Skrócona instrukcja

Jak podpisać umowę na pilotaż ws. tabletki dzień "po"? Skrócona instrukcja (fot. shutterstock.com)

Od 2 maja apteki ogólnodostępne mogą składać wnioski o przystąpienie do programu pilotażowego w zakresie tzw. tabletki dzień “po”. Wniosek należy składać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Udział w pilotażu każdej z aptek jest dobrowolny. Usługa, jaka odbywa się w jego ramach wymaga, jednak podpisania osobnej umowy z NFZ. 

W dniu 29 kwietnia 2024 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano rozprządzenie ws. programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego. Na jego podstawie farmaceuta ma możliwość przeprowadzenia wywiadu z pacjentką i na jego podstawie wystawienia recepty farmaceutycznej na antykoncepcję awaryjną. W ramach programu pilotażowego farmaceuci będą mogli wystawiać recepty na preparaty zawierające w składzie octan uliprystalu. Z usługi farmaceuty będą mogły skorzystać kobiety powyżej 15. roku życia. Aby apteka mogła wziąć udział w pilotażu musi złożyć wniosek do NFZ, a następnie podpisać osobną umowę.

Wymagania dla aptek chcących wziąć udział w pilotażu tabletki dzień “po”

30 kwietnia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował zarządzenie. Określa w nim wymagania jakim powinny sprostać apteki, które chcą przystąpić do pilotażu. Jednym z załączników zarządzenia jest również wzór umowy, jaką będzie musiała podpisać każda z aptek, która będzie chciała wziąć udział w programie. Przedstawiono również wzór wniosku, jaki należy złożyć do właściwego wojewódzkiego oddziału NFZ. 

Realizatorem programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego może być podmiot prowadzący aptekę, który spełnia następujące wymagania:

 1. zawarł umowę, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826, 1733, 1938 i 2105);
 2. zawarł z Funduszem umowę o realizację programu pilotażowego;
 3. nie toczy się wobec niego postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, w której będzie realizowany program pilotażowy;
 4. prowadzona przez niego apteka, w której ma być realizowany program pilotażowy, spełnia warunki określone lokalowe
 5. zatrudnia w aptece, farmaceutę, który posiada prawo wykonywania zawodu i tytuł zawodowy magistra farmacji.
 6. czynności, w ramach pilotażu, przeprowadza się w miejscu i w sposób zapewniający poszanowanie praw pacjenta oraz bezpieczeństwo przekazywanych przez niego informacji, w pomieszczeniu pokoju opieki farmaceutycznej, jeżeli dana apteka go posiada, albo w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym, jeżeli w danej aptece pełni ono funkcję pokoju opieki farmaceutycznej;
 7. zapewnia się we wspomnianym pomieszczeniu, miejsce siedzące dla pacjenta;
 8. przechowuje się dokumentację związaną z prowadzonym programem pilotażowym zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania recept w aptece

Wzór umowy, jaką apteka musi podpisać z Narodowym Fudnuszem Zdrowia jest dostępny pod linkiem: https://baw.nfz.gov.pl/NFZ/document/43238/Zarzadzenie-48_2024_DGL

Jak podpisać umowę z NFZ na pilotaż tabletki dzień “po”?

2 maja 2024 roku Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił nabór wniosków dla aptek na udział w pilotażu tabletki dzień “po”. Wnioski należy składać do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Fundusz będzie zawierał umowy z poszczególnymi aptekami według kolejności składanych wniosków. Jednym z warunków procedowania wniosku jest przedstawienie przez podmiot prowadzący aptekę oświadczenia, w którym deklaruje, że nie toczy się wobec niego postępowanie administracyjne w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki, w której będzie realizowany pilotaż. 

Krótka instrukcja

Na stronach wojewódzkich oddziałów NFZ przedstawiono krótką instrukcja. Obrazuje ona, jakie kroki ma poczynić apteka, jeśli chce dołączyć do programu pilotażowgo tabletki dzień “po”:

 1. Uzupełnij w SZOI/Portalu Świadczeniodawcy dane dotyczące miejsca udzielania usług (zgodnie z instrukcją). Uwaga! Apteki, które mają umowę z NFZ na realizacje zalecanych szczepień w aptekach lub umowę ZPO, nie muszą uzupełniać  danych, ponieważ są już one w systemie.
 1. Złóż wniosek do właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ (jedna apteka = jeden wniosek, nawet jeśli podmiot prowadzi więcej niż jedną aptekę to musi złożyć wniosek dla każdej z nich). Wniosek jest do pobrania TUTAJ.
 2. Wniosek z załącznikami powinien być sporządzony i podpisany elektronicznie oraz przekazany do oddziału NFZ przez funkcję „Komunikaty” w SZOI lub „Wiadomości” w Portalu Świadczeniodawcy. Uwaga! Jeśli nie możesz podpisać wniosku lub załączników w formie elektronicznej, dopuszczamy złożenie własnoręcznie podpisanych dokumentów w siedzibie Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
 3. Nie musisz korzystać z aplikacji ofertowej.
 4. Po udostępnieniu szablonu umowy przez Oddział Wojewódzki NFZ, uzupełnij w systemie informatycznym informację o liczbie godzin pracy (zgodnie z instrukcją).
 5. Uzgodnij liczbę punktów, które będą do wykorzystania w ramach umowy (1 pkt = 50 zł). Na ich podstawie określa się kwotę zobowiązania. Uwaga! W przypadku osiągnięcia lub przekroczenia kwoty zobowiązania w umowie, na Twój wniosek Oddział Wojewódzki NFZ będzie reagował elastycznie i zwiększy pierwotnie ustaloną kwotę z zobowiązania.
 6. Podpisz umowę z NFZ (po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków). Umowa obowiązuje od podpisania do 30 czerwca 2026 r. czyli do końca trwania programu pilotażowego. 
 7. Wszelkie dodatkowe informacje oraz instrukcje można znaleźć w ogłoszeniach o naborach do pilotażu, które są dostępne na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Poniżej można znaleźć linki do składania wniosków dla poszczególnych wojewódzkich oddziałów NFZ: 

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]