Jak należy zrealizować receptę jeśli na pieczątce nagłówkowej brakuje telefonu?

Brak jednej z wymaganych w § 3 ust. 1 oraz § 4 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich danych świadczeniodawcy, np. nr telefonu, adresu, REGONu powoduje, że recepta nie może zostać zrealizowana ze zniżką.