Jak należy wyceniać lek recepturowy (np. maść) zawierający w swoim składzie antybiotyk, jeśli apteka nie ma loży aseptycznej i wykonuje lek w warunkach niejałowych?

Jak należy wyceniać lek recepturowy (np. maść) zawierający w swoim składzie antybiotyk, jeśli apteka nie ma loży aseptycznej i wykonuje lek w warunkach niejałowych? Należy go wycenić zgodnie z warunkami jego sporządzenia - czyli jako lek niejałowy, czy też ze względu na obecność antybiotyku - jako lek jałowy (mimo że w takich warunkach nie był sporządzony, co moim zdaniem byłby nijako nadużyciem ze względu na wyższą wartość taxy laborum)?

Wykonanie leku z antybiotykiem bez zapewnienie właściwych warunków jest nieprawidłowe. Wycena takiego leku inaczej niż z podwójną taxą jest błędem o czym informował NFZ http://rx.edu.pl/node/1299. Jeżeli apteka nie zapewnia aseptycznych warunków, to nie powinna przyjmować, a tym bardziej wykonywać takich recept.