Jak często należy robić kontrolę biologiczną urządzenia sterylizującego (suszarka z nadmuchem gorącego powietrza) z użyciem Sporalu S w aptece?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania nie określa tego wprost. Mówi jedynie, że obok czynników fizycznych należy stosować także okresowo testy biologiczne, uwzględniając ilość procesów sterylizacji, stan techniczny urządzenia etc. Zatem we własnym zakresie trzeba ustalić częstotliwość kontroli.