Informacja z MZ dot. błędnego kodu EAN na e-recepcie

W dniu 28 listopada 2019 r. ma stronie Ministerstwa Zdrowia została opublikowana poniższa informacja dotycząca sposobu postępowania z e-receptami, gdzie wypisano lek ze zniżką, ale w części technicznej zaznaczono EAN leku nierefundowanego:

 

Informujemy, że wskazanie przez osobę wystawiającą e-receptę błędnego kodu EAN – przy jednoczesnym prawidłowym oznaczeniu na e-recepcie innych elementów, w tym  odpłatność, nazwa produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego i wielkość opakowania – nie uniemożliwia realizacji takiej e-recepty zgodnie z ww. oznaczeniem. Przykładowo, jeżeli lekarz wskaże na e-recepcie prawidłowo odpłatność 30%, a jednocześnie poda kod EAN dla leku pełnopłatnego, osoba wydająca lek może wydać lek za odpłatnością 30%.

W sytuacji niezgodności pomiędzy treścią e-recepty a wskazanym przez osobę ją wystawiającą kodem EAN  można wydać lek zgodnie z ordynacją wpisaną w części wizualnej e-recepty – o ile oznaczenia w części wizualnej są prawidłowe – niezależnie od tego co wynika ze wskazanego w części technicznej e-recepty kodu EAN.

W takim przypadku, prawidłowego oznaczenia kodu EAN dokonuje w Dokumencie Realizacji Recepty osoba wydająca produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny.

[Źródło: MZ]

Czytaj także:

 

Komentarz:

Informację należy ocenić pozytywnie, ponieważ nie sposób jest sprawdzać wszystkich kart leków wypisanych na e-recepcie, kiedy jednocześnie nie ma zastrzeżeń do zapisu w części wizualnej. Zdjęto tym samym odpowiedzialność z osoby realizującej za przeoczenie nieprawidłowego kodu. Jest to dodatkowo ważne z uwagi możliwość realizacji recepty, na podstawie wydruku informacyjnego bez połączenia z P1. Można przyjąć, że pod ten przypadek podlega także brak kodu EAN lub EAN składający się z samych zer. Jednocześnie trzeba mieć świadomość, że komunikat nie dotyczy wskazania w części wizualnej opakowania pełnopłatnego i braku odpłatności lub odpłatności zniżkowej. Przy okazji nie da się ukryć, że jest to przekaz oczekiwany, choć sprzeczny z poradnikiem CSIOZ dot. e-recepty (uzgodnionym też z MZ i NIA). Czy nie można było od razu ustalić takiej wersji?

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]