Import Docelowy- realizacja w systemie Kamsoft

Import docelowy- realizacja wniosku w systemie Kamsoft(Shutterstock).

Import Docelowy to procedura, którą możemy uruchomić jeśli dany lek nie jest jeszcze zarejestrowany w naszym kraju. Tego typu produkt leczniczy stosowany jest, m.in. w terapii schorzeń wymagających niestandardowych metod leczenia, czy farmakoterapii chorób rzadkich. Jest to zamówienie leku, nie będącego w obrocie w naszym kraju, pod konkretnego pacjenta. Import Docelowy może zostać zrealizowany z polecenia lekarza i za zgodą Ministerstwa Zdrowia.

Definicję importu odnajdziemy w Ustawie Prawo Farmaceutyczne w art. 2 pkt. 7A:

„importem produktu leczniczego – jest każde działanie polegające na sprowadzaniu produktu leczniczego spoza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w tym ich magazynowanie, kontrola jakości przy zwalnianiu serii i dystrybucja;”

Import docelowy- proces składania wniosku

Lek sprowadzany w ramach importu docelowego musi spełnić kilka podstawowych wymogów:

– jest konieczny dla konkretnego pacjenta;

– w Polsce nie ma zarejestrowanego leku z taką substancją;

– jest dopuszczony w kraju z jakiego będziemy go sprowadzać;

– substancja bądź lek nie dostały w naszym kraju decyzji odmownej o dopuszczeniu;

Podstawą prawną całego procesu jest Ustawa Prawo Farmaceutyczne (dokładnie Art. 4) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia czy ustawy dodatkowe. W tym momencie obowiązuje nas jeszcze USTAWA z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, która to zmieniła zapisy w PF dotyczące importu docelowego.

Jeżeli lek spełnia te kryteria a pacjent zakwalifikuje się na leczenie, dostanie od lekarza zapotrzebowanie, które potwierdza konsultant danej dziedziny i następnie Minister Zdrowia. Cały proces trwa maksymalnie do 28 dni. Wzory zapotrzebowań odnajdziemy na oficjalnej stronie rządowej.

Wszystkie powyższe czynności, od 1-04-2021, są wykonywane elektronicznie poprzez system SOID.

Poprzez niego odbywa się cały proces potwierdzania zapotrzebowania. Lekarz, który chce dla pacjenta przepisać lek sprowadzony z zagranicy – zakłada darmowe konto w systemie SOID. Tam wypełnia wniosek i wysyła go do wybranego konsultanta danej dziedziny (lekarz wybiera go podczas wypełniania wniosku). Kiedy konsultant zatwierdzi wniosek trafia on do Ministra Zdrowia – gdy ten potwierdzi zapotrzebowanie – wraca ono do podmiotu lub pacjenta (w zależności gdzie będzie stosowane). Takie zatwierdzone zapotrzebowanie posiada 3 numery – numer zapotrzebowania, numer rozstrzygnięcia oraz PESEL pacjenta.

Pacjent może wystąpić również do Ministra Zdrowia o refundację takiego produktu leczniczego. Podstawą prawną do tego jest USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – art. 10 ust. 2. pkt. 1.

„lek nieposiadający pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub niedostępny w obrocie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i sprowadzany z zagranicy na warunkach i w trybie określonych w art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne;”

Gdy wszystko zostanie zaakceptowane pacjent z wnioskiem na import docelowy trafi do apteki.

Źródło: https://www.aotm.gov.pl/produkty-lecznicze/import-docelowy/

Pierwszy krok to sprawdzenie autentyczności wniosku poprzez system. Jeżeli wszystko jest prawidłowe, wysyłamy numer wniosku wraz z zamówieniem do wybranej hurtowni (często to osobny dział inny adres mailowy/telefon).

Hurtownia nie ma określonego limitu czasu na sprowadzenie leku – zazwyczaj trwa to kilka tygodni.

Recepta na import docelowy jest ważna 120 dni.

Realizacja recepty na import docelowy w systemie Kamsoft

W zależności od tego czy lek będzie refundowany czy nie, podczas wprowadzania faktury należy zaznaczyć/odznaczyć to okienko (zaznaczone w przypadku braku refundacji!):

Należy również pamiętać o wpisaniu numeru roztrzygnięcia (kod MZ/XXXXX/XX z wniosku) w zakładce „Uzupełniające” – inaczej przy próbie wygenerowania raportu ZSMOPL z dnia przyjęcia faktury z takim towarem pojawi się błąd.

Proces sprzedaży jest analogiczny jak realizacja każdej recepty papierowej, z jedną małą różnicą – należy na recepcie zaznaczyć „import docelowy”:

Czytaj także: Import docelowy- e-recepta jeszcze niewdrożona

Mamy obowiązek prowadzić rejestr realizacji wniosków na import docelowy, na szczęście program i w tym może nam pomóc. Rejestrację wniosków oraz ich stopnie realizacji wykonujemy w module Magazyn (polecam wykonać to zaraz po wizycie pacjenta):

W nowym oknie – dodajemy nowy wpis klawiszem F2. Teraz musimy wypełnić wszystkie pola. Najlepiej mieć utworzone karty dla lekarza, pacjenta, leku.

Zobacz także: Import docelowy- czy wymagane jest dawkowanie?

Po uzupełnieniu wniosek będzie jako jeden wiersz. Po jego zaznaczeniu u góry okna pokaże się jego status, ilość opakowań na wniosku, stan na aptece itp.

Klawiszem F5 możemy zmieniać status wybranego wniosku. Możemy przejść wszystkie etapy realizacji:

Po sprzedaży leku na receptę importu, aby rejestr „widział” realizację należy ją połączyć.

Po fiskalizacji transakcji, przechodzimy do poprawy, klikamy prawym przyciskiem myszki na recepcie i wybieramy: Specjalne- Przyporządkowanie do imp. doc.:

Dzięki temu rejestr z modułu magazynu będzie liczył ilość i stopień realizacji. Po wybraniu wszystkich opakowań sam zmieni status na „zrealizowany”. 

Dzięki takiej obsłudze możemy kilkoma kliknięciami wydrukować zestawienie z wybranego przedziału czasu (np. przy kontroli czy na wezwanie NFZ).

Opracował: mgr farm. Igor Baran

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A czy przypadkiem nie uchylono obowiązku prowadzenia ewidencji leków z importu docelowego? Przy okazji zmian ustawy w 2020, w dobie covid?