Ile wydac opakowań kropli xalatan poprzez zapisie xalatan 3op S. 1x1

Biorąc pod uwagę trwałość kropli po otwarciu można wydać przepisane 3 opakowania leku.