Ile wydać leku przy zapisie: Topamax, tabl.powl.,200mg, a 1 but.po 28 szt. 112tbl?

Recepta drukowana:
Topamax, tabl.powl.,200mg, a 1 but.po 28 szt. 112tbl
(stodwanaście) DS 1-0-1
Czy można wydać 4 opakowania czy tylko 1 opakowanie?

Ponieważ w zapisie pojawia się "a" 1 but. czyli zapis można odczytać jako 112 tabl. w butelkach po 28 tabl., to bezpieczne i prawidłowe jest wydanie 4 opakowań leku.