Ile wydać leku przy zapisie lg 1 (56)?

Rp. Nolpaza 0,02 lg 1(56)
Czy okreslenie w nawiasie ilosci tbl upowaznia do wyd 56 tbl?

Tak, jest możliwe wydane wskazanej ilości sumarycznej, czyli 56 tabl.
Potwierdzenie znajduje się tutaj http://rx.edu.pl/node/222