Ile wydać leku Doreta z dawkowaniem wiadomo?

Lekarz wypisuje na recepcie
a) Doreta 30tabl
b) Doreta 1op
c) Doreta 60 tabl
z dawkowaniem "wiadomo" lub "doraźnie". Jakie opakowanie można wydać i czy takie dawkowanie może być na recepcie, jeśli wydajemy lek na zniżkę.

Recepty z dawkowaniem "wiadomo" lub "doraźnie" realizuje się tak, jakby lekarz wcale nie zapisał sposobu dawkowania. Ponieważ Doreta znajduje się w wykazie leków refundowanych w opakowaniu 60 tabl. i 90 tabl., to zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia recept lekarskich lekarz może bez dawkowania zapisać maksymalnie 120 tabletek. W każdym z przytoczonych wyżej przypadków można więc wydać zapisaną ilość leku.