Ile można wydać ze zniżką Microgynonu z dawkowaniem "wiadomo"?

Rp. Microgynon 6 opakowań
DS. wiadomo
Czy można tyle wydać na zniżkę ? W jakim maksymalnym czasie tą receptę można zrealizować na zniżkę?

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich recepta jest ważna 30 dni od daty wystawienia. Zaś refundowane leki wydaje się w ilość przeznaczonej do maksymalnie 120 stosowania wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania (§ 18 ust. 1. pkt 3). Brak dawkowania pozwala wydać ze zniżką maksymalnie dwa najmniejsze refundowane opakowania.