Ile ampułek Clexane można wydać przy dawkowaniu 1x1 amp. w dniu bez chemodializy?

Recepta na Clexane 40 2 op (20 sztuk), gdzie dawkowanie: 1x1 amp. w dniu bez hemodializy. Ile na taką receptę można wydać sztuk, wszak nie jest możliwym do wyliczenia na ile dni ma być ów Clexane, gdyż nie mamy zaznaczone kiedy jest owa hemodializa.

Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, który mów, że jeżeli na recepcie wpisano w sposób błędny sposób dawkowania, to "osoba wydająca wydaje maksymalnie dwa najmniejsze opakowania leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego określone w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, a w przypadku leków, wyrobów medycznych niepodlegających refundacji - dwa najmniejsze opakowania dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej". Na tej podstawie pacjent może otrzymać 2 opakowania leku Clexane.