II. Część druga – błędy ogólne, czyli nieliteralne stosowanie się do zapisów ustaw i rozporządzeń.