Identyfikator NFZ – jak realizować recepty z błędami?

Każda zmiana w prawie regulującym zasady realizacji recept początkowo powoduje spore zamieszanie. Tak też było w przypadku zmiany dotyczącej identyfikatora NFZ.

Od 1 lipca 2021 roku obowiązywać będą nowe wzory recept, na których nie ma pola “Oddział NFZ” (fot. Shutterstock).Od 1 lipca 2021 roku obowiązywać będą nowe wzory recept, na których nie ma pola “Oddział NFZ” (fot. Shutterstock).

Obecnie lekarz nie musi uzupełniać identyfikatora NFZ na wystawianej recepcie, aby leki można było wydać na zniżkę. Sprawdź, jak rozwiązać problematyczne sytuacje w tej kwestii.

Czytaj również: Identyfikator NFZ na nowym wzorze recepty

Jak wyglądały przepisy przed 1 lipca 2020 r.?

Przed 1 lipca 2020 r. ustawa – Prawo farmaceutyczne art. 96a ust. 8 posiadało w punkcie 2 zapis mówiący o wymogu wskazania identyfikatora oddziału NFZ dla recept zawierających leki lub wyroby medyczne objęte refundacją. Oznaczało to, że w przypadku realizacji recept zarówno papierowych, jak i elektronicznych farmaceuta musiał sprawdzić czy oddział NFZ jest wpisany. Jeśli go brakowało, automatycznie leki z recepty zostały pozbawione refundacji.

Co się zmieniło po 1 lipca 2020 r.?

Dnia 1 lipca 2020 r. punkt ten został usunięty. W związku z tym osoba ordynująca nie ma już obowiązku uzupełniania identyfikatora NFZ, aby leki z recepty mogły zostać wydane na zniżkę. Początkowo, jak w przypadku każdej zmiany, na aktualizację systemów aptecznych trzeba było poczekać. W tym momencie w systemie Kamsoft istnieje już możliwość usunięcia identyfikatora NFZ oraz sprawozdania symbolu “X” w polu NFZ.

Zobacz też: Identyfikator NFZ 00 na recepcie papierowej

Wątpliwości 

Zmiana ta ułatwiła pracę lekarzom, ale niestety przyniosła sporo wątpliwości farmaceutom. Osoby realizujące recepty mają obowiązek sprawozdawania danych do NFZ. Ustawa o refundacji leków definiuje te dane i zawiera w swoim spisie między innymi identyfikator NFZ. W dniu 30 lipca 2020 r. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat dotyczący tego problemu. Zniósł on obowiązek sprawozdawania identyfikatora NFZ. 

Kolejnym problemem okazało się zaznaczenie przez osobę ordynującą symbolu “X” lub “100%” w polu “Oddział NFZ”. Na komentarz Ministerstwa Zdrowia musieliśmy czekać aż do 19 października 2020 r. Według niej leki i wyroby medyczne wypisane na takich receptach należy wydawać z odpłatnością 100%. 

Sprawdź także: Identyfikator NFZ – kwestie techniczne

Jak realizować poszczególne rodzaje recept?

E-RECEPTY: 

  • brak NFZ w części wizualnej, jest w części technicznej

Należy zrealizować ze zniżką. W DDR pojawi się informacja o identyfikatorze NFZ zgodnie z częścią techniczną.

  • brak NFZ w części wizualnej oraz technicznej

Należy realizować ze zniżką. Identyfikatora NFZ nie sprawozdajemy w DDR. 

  • brak NFZ w części technicznej, jest w części wizualnej

Należy realizować ze zniżką. Należy kliknąć w pomarańczową agrafkę w części technicznej i wybrać odpowiedni numer oddziału NFZ.

  • X zamiast oddziału NFZ

Receptę realizujemy ze 100% odpłatnością.

RECEPTY PAPIEROWE:

  • brak NFZ

Wydajemy ze zniżką. Nie sprawozdajemy numeru NFZ. Podczas uzupełniania kodów recepty naciskamy F5 i Backspace w celu usunięcia automatycznie wpisanego numeru oddziału. Jeśli jednak zapomnimy usunąć identyfikatora NFZ przed fiskalizacją, możemy wejść w poprawę “P”, następnie aktualizacja “A”, klikamy na pole z oddziałem NFZ i klikamy “Shift+F5”-> usuwamy nr identyfikatora. Nie ma potrzeby wykonywania korekty takiej recepty, by poprawić dane. (Czytaj więcej: Nowe wzory recept papierowych a sprawozdawczość do NFZ)

 

  • X w polu NFZ

Receptę wydajemy pełnopłatnie niezależnie od tego, jakie odpłatności są wskazane przy każdej z pozycji recepty.

RECEPTY NA LEKI REFUNDOWANE DLA OBCOKRAJOWCÓW 

W przypadku obcokrajowców ubezpieczonych poza granicami naszego kraju sprawozdajemy identyfikator na podstawie okazanej karty EKUZ. 

Jeśli pacjent jest obcokrajowcem ubezpieczonym w Polsce, należy zaznaczyć “Ctrl+O” i podać numer odpowiedniego dokumentu, a pozostałe zasady realizacji jeśli chodzi o sprawozdawanie identyfikatora NFZ, zostają takie same jak opisane wcześniej.

Nowe druki recept od lipca 2021 r.

Od 1 lipca 2021 roku obowiązywać będą nowe wzory recept, na których nie ma pola “Oddział NFZ”. W związku z tym znak “X” w miejscu, w którym do tej pory znajdował się identyfikator oddziału NFZ, nie skutkuje pozbawieniem pacjenta refundacji, a jedynie daje informacje o braku uprawnień dodatkowych. Z kolei w przypadku pacjentów europejskich osoba uprawniona powinna nanieść symbol kraju w polu „Pacjent”.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]