Ewidencja leków narkotycznych i psychotropowych

Farmaceuci, lekarze i pozostali pracownicy służby zdrowia są zobowiązani do przestrzegania odpowiednich procedur związanych z przechowywaniem i wydawaniem leków narkotycznych oraz psychotropowych. Sprawdź, jak poprawnie prowadzić ewidencję tych preparatów.

Ewidencja leków narkotycznych powinna być drukowana co 2 tygodnie, a wydruki powinny być podpisane przez kierownika apteki i przechowywane przez 5 kolejnych lat (fot. Shutterstock).Ewidencja leków narkotycznych powinna być drukowana co 2 tygodnie, a wydruki powinny być podpisane przez kierownika apteki i przechowywane przez 5 kolejnych lat (fot. Shutterstock).

Jak prawidłowo przechowywać środki odurzające i substancje psychotropowe?

Leki narkotyczne (I-N i II-N) i psychotropowe (II-P) podlegają niezwykle restrykcyjnym zasadom dotyczącym ich przechowywania. Pracownicy apteki muszą zadbać, aby tego typu środki farmakologiczne były właściwie zabezpieczone przed kradzieżą, podmianą oraz zniszczeniem. Należy pamiętać, że oprócz niebezpieczeństwa ich nieprawidłowego użycia istnieje ryzyko wprowadzenia na czarny rynek i sprzedaży. Jak wygląda przechowywanie? Leki należy umieścić w pomieszczeniach niedostępnych dla pacjentów. Preparaty powinny znajdować się w zamykanych na klucz metalowych szafach bądź niewielkich kasetach, które muszą być mocno przytwierdzone do ścian lub podłóg.

Czytaj również: Czy wiesz, jak prawidłowo zrealizować receptę na leki psychotropowe? Podsumowanie

Jak prowadzić ewidencję leków narkotycznych i psychotropowych?

W przypadku leków I-N i II-P niezbędna jest specjalna książka kontroli zarejestrowana i zatwierdzona przez Wojewódzką Izbę Farmaceutyczną. Formą zatwierdzenia jest jej opieczętowanie i przesznurowanie. Książka, nazywana też często książką narkotyczną, jest przechowywana przez okres 5 lat. 

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ewidencja środków odurzających i psychotropowych była prowadzona w postaci rejestru elektronicznego. Farmaceuci muszą jednak pamiętać, że zapisy nie będą usuwane. Natomiast korekty muszą zostać wykonane przy użyciu specjalnych dokumentów korygujących, na których widnieje czytelny podpis i dane osoby odpowiedzialnej za zrobienie korekty. Ewidencja powinna być drukowana co 2 tygodnie, a wydruki powinny być podpisane przez kierownika apteki i przechowywane przez 5 kolejnych lat.

W przypadku leków z grup II-N, III-P i IV-P ewidencja jest realizowana w formie comiesięcznego zestawienia:

  • przychodu i rozchodu
  • stanu magazynowego z początku i końca miesiąca

Przygotowane zestawienia powinny być ponumerowane. Ponadto obowiązkiem kierownika jest przeprowadzenie remanentu środków leczniczych o działaniu narkotycznym i psychotropowym. Wydruki należy również przechowywać przez kolejne 5 lat.

Zobacz też: Leki psychotropowe i narkotyczne – podsumowanie

Czy za ewidencję środków odurzających i substancji psychotropowych odpowiada wyłącznie kierownik apteki?

Jest to jeden z głównych obowiązków każdego kierownika. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby kierownik upoważnił jednego z zatrudnionych farmaceutów do prowadzenia ewidencji. Pracownik musi mieć co najmniej 2 lata stażu pracy oraz wyrazić pisemną zgodę na podjęcie się takowego zadania – to bardzo dobre rozwiązanie w przypadku konieczności wykonania ewidencji podczas nieobecności kierownika placówki.

Źródło: WIF