E-recepta – realizacja, błędy, termin ważności

E-recepta przyjęła się zarówno wśród lekarzy, pacjentów, jak i farmaceutów. Przypominamy, jak realizuje się e-receptę, na co należy uważać oraz jakie najczęściej błędy się wtedy pojawiają.

Niemniej najprawdopodobniej osoba o podobnym nazwisku miała otrzymać te leki, ale źle został wybrany pacjent (fot. Shutterstock).E-recepta jest ważna 30 dni od daty wystawienia, chyba że lekarz zaznaczy 365-dniową realizację (fot. Shutterstock).

E-recepta – od kiedy obowiązuje?

Dokładnie 8 stycznia bieżącego roku minął rok od nałożenia na lekarzy obowiązku wystawiania elektronicznej recepty. Jednak pierwsze wzmianki pojawiły się w naszym kraju już 5 lat wcześniej w listopadzie 2015. Wtedy ogłoszono ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Znalazł się w niej zapis o możliwości wystawiania recept w postaci elektronicznej.

Otworzyło to drzwi do powstania nowego systemu e-recept, na który czekaliśmy aż do 2018 roku. W lutym 2018 r. rozpoczęto program pilotażowy elektronicznych recept w Siedlcach i Skierniewicach. Dotyczył on 56 aptek i 6 placówek wystawiających recepty. Pozostałe apteki miały czas do końca 2018 roku, aby podłączyć się do systemu P1 i od początku 2019 roku mieć możliwość realizacji e-recept. Aż w końcu w styczniu 2020 roku na lekarzy został nałożony obowiązek wystawiania elektronicznych recept.

Ważność e-recepty

Po wystawieniu e-recepty przez lekarza pacjent otrzymuje kod recepty lub wydruk informacyjny, z którym udaje się do apteki w celu realizacji. W jednym pakiecie recept lekarz może wypisać do 5 leków. Każdy lek jest traktowany jako osobna recepta. Po jej rozpoczęciu musi być realizowana do końca w tej samej aptece. E-recepta jest ważna 30 dni od daty wystawienia, chyba że lekarz zaznaczy 365-dniową realizację.

W tej sytuacji pacjent powinien udać się do apteki w przeciągu pierwszych 30 dni i zacząć realizować receptę. Jeśli to zrobi, a reszta wymogów formalnych recepty jest spełniona, może zrealizować ilość opakowań leku, jaką wypisał lekarz w przeciągu 365 dni od wystawienia recepty. W przypadku antybiotyków e-recepta ważna jest 7 dni niezależnie od tego, jaki okres realizacji określi lekarz. Z kolei recepty na leki psychotropowe lub narkotyczne są ważne wyłączenie 30 dni.

Czytaj również: Termin ważności i realizacja e-recepty

Jak wygląda e-recepta?

Farmaceuta po otwarciu widoku recepty widzi część wizualną  oraz część techniczną:

  • część graficzna (wizualna): zawiera dane pacjenta, osoby wystawiającej receptę, podmiotu leczniczego, nr oddziału NFZ oraz to, co nas farmaceutów najbardziej interesuje, czyli nazwę leku, jego postać, dawkę, sposób dawkowania; w tej części mogą się pojawić dodatkowe adnotacje od osoby ordynującej,
  • część techniczna: zawiera dane pacjenta, osoby realizującej receptę, miejsca realizacji oraz listę leków, jakie zawiera pakiet recept.

Zobacz też: Jak wygląda e-recepta na Oxycontin?

Jak przebiega realizacja e-recepty po stronie farmaceuty?

Farmaceuta na podstawie danych z e-recepty wydaje pacjentowi leki. Musi zwrócić uwagę na datę wystawienia recepty. Jeśli w przeciągu 30 dni od daty wstawienia nie zostało wydane żadne opakowanie leku, a lekarz zaznaczył realizację roczną, farmaceuta musi odliczyć, ile opakowań leku mógł zużyć pacjent od momentu wystawienia recepty. 

Następnie zaznaczamy częściową lub całkowitą realizację recepty. Możemy dodać adnotacje. Nanosimy je przykładowo w przypadku wydania leku w innej dawce (np. na życzenie pacjenta), innym opakowaniu niż wypisane (np. w przypadku wypisania nieistniejącego opakowania).

W tym momencie realizacji tuż przed zafiskalizowaniem tworzy nam się Dokument Realizacji Recepty (DRR), czyli elektroniczne otaksowanie recepty. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 kwietnia 2018 r. (i aktualne z 23 grudnia 2020 r.) dokładnie opisuje, co DRR powinno zawierać. Dokument ten tworzy się automatycznie, po realizacji każdej e-recepty. Brak jakichkolwiek danych jest wychwytywany przez system Kamsoft. Można to sprawdzić w module kontrola. Kamsoft umożliwia też dodanie uwag (komentarzy), które będą widoczne przy kolejnej realizacji tej samej recepty. Jest to przydatna funkcja podczas wykonywania obliczeń możliwej do wydania ilości leku. Kolejna osoba może opierać się na obliczeniach wykonanych wcześniej przez nas.

x

Realizacja e-recepty – najczęstsze błędy

Oto najczęstsze błędy, z jakimi możemy się spotkać podczas realizacji e-recept:

  • wydanie złego leku lub ze złą odpłatnością wybranie przez lekarza leku w opakowaniu, które nie podlega refundacji, dla którego nie mamy założonej lub dostępnej karty w naszej bazie leków, zignorowanie ostrzeżenia o błędnym EAN;
  • wydanie leków pomimo przeterminowania recepty obecnie nie ma blokady przy próbie zrealizowania recepty po dacie ważności, nie wszystkie e-recepty są ważne rok, lekarz musi to zaznaczyć, ostrzeżeniem jest czerwony trójkącik w części technicznej recepty;
  • zamknięcie recepty, która nie została zrealizowana w całości błąd najczęściej bierze się z używania skrótowego klawisza zamykającego wszystkie realizowane recepty, należy pamiętać, że po upłynięciu 3 miesięcy nie można otworzyć zamkniętego okresu rozliczeniowego i takiej e-recepty nie można zmienić na częściowo zrealizowaną;
  • wydanie błędnej ilości leku w przypadku recept rocznych po upływie 30 dni od daty wystawienia; aby wystrzec się błędu, można skorzystać z gotowych kalkulatorów e-recept.

Sprawdź również: 5 błędów popełnianych podczas realizacji e-recepty – video

Recepta pro auctore i pro familia

Od 1 kwietnia 2020 r. w związku ze zmianami w Prawie farmaceutycznym farmaceuci, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu, mogą wystawiać recepty farmaceutyczne pacjentom w sytuacjach zagrożenia życia. Zniknął dodatek słowa “nagłe”. Dzięki uruchomieniu dostępu do platformy gabinet.gov.pl każdy farmaceuta mógł pod koniec marca ubiegłego roku pobrać certyfikat ZUS. Po instalacji w systemie aptecznym umożliwił on wystawianie elektronicznych recept farmaceutycznych.

Dodatkowo od 15 maja 2020 r. możliwe zostało wystawianie recept refundowanych pro auctore i pro familia przez farmaceutów. Można to zrobić przez platformę gabinet.gov.pl lub, jeśli nie mamy dostępu do internetu, w formie papierowej (co wymaga rejestracji na Portalu NFZ). Warto pamiętać o prowadzeniu ewidencji recept pro auctore i pro familia, którą należy przechowywać przez 5 lat od daty wystawienia recepty.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]