Duracef 250/5ml 100ml i okres stosowania, jak prawidłowo wydać?

Duracef 250 mg/ml 1 op po 100 ml
Ds 4 ml dwa x dziennie przez 10 dni
Ile wydajemy? Czy wydanie mniejszego opakowania, na niekorzyść pacjenta jest prawidłowe?

W przypadku wynikających z recepty dwóch różnych ilości leku (zapisane 100ml i wynikające z dawkowania 80 ml) należy zgodnie z § 16 ust. 2 rozporządzenia w sprawie recept lekarskich przyjąć mniejszą z nich za przepisaną przez lekarza i wydać w opakowaniu najbardziej zbliżonym wielkością, czyli w tutaj będzie to 60 ml. Wydanie 100ml jest niezgodne z przepisami, jeżeli osoba realizująca nie zakłada poprawienia recepty przez skreślenie okresu stosowania. Duże opakowanie można wydać, ale pełnopłatnie. Zachęcam do lektury: http://rx.edu.pl/node/222 pkt 4 pytanie 1 odnośnie Zinnatu w zawiesinie.